história — filozofia — misia

Igrici na koberci

Igrici na koberci je platforma vytvárajúca priestor pre prezentovanie autorskej tvorby, predovšetkým interpretačného umenia, folku, poézie, slam poetry... Koberec ako symbol domova, tepla, bezpečia ale aj koberec ako symbol priestoru, kde sa človek rozhodne vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a odhodlá sa spevnieť priznanou krehkosťou. Interprét vstupuje pred publikum a na koberci sa ocitá v roli stredovekého igrica, barda, básnika...
igrici, trubadúri, stredovekí potulní umelci

História

Igrici boli stredovekí potulní umelci (slovanská analógia francúzskeho jongleura, nemeckého spielmanna). Slovanský pôvod dokazuje etymológia slova igric – igrať = hrať.
komunita, subkultúra. pesničkárstvo

Filozofia

Komunitné aktivity prispievajú k pestrosti a mnohorakosti. Aj subkultúra napĺňa elementárnu potrebu človeka socializovať sa. Ponúknuť priestor interpretovi a spojiť ho s publikom je tvorivá aktivita.
improvizácia, autentickosť, autorská tvorba

Misia

Vytvárať bezpečný priestor pre prezentáciu autorskej tvorby. Participovať na zbližovaní názorových bublín, s rešpektom pristupovať k pestrosti a mnohorakosti.
kto sú igrici na koberci

Organizátori

Podujatia organizačne zabezpečuje občianske združenie Igrici na koberci. Priestor poskytuje a komunitnou atmosférou prispieva čajovňa Čavango.
igrici na koberci, občianske združenie

Igrici na koberci, o. z.

Poslaním občianskeho združenie Igrici na koberci je spájať a sieťovať ľudí, ktorí majú odvahu kráčať nevyšliapanými chodníčkami zákutí nevedomia.

čajovňa čavango, košice

Čavango

Čajovňa ČAVANGO je miesto oddychu aj otvorený komunitný priestor. Príjemné prostredie pavlačového bytu v starom meste Košíc ponúka obývačkovú atmosféru, čajové menu a kamarátske vzťahy.

svetozár šomšák dramaturg a organizátor igricov na koberci

Svetozár Šomšák

Slovenský pesničkár a posledné roky aj aktívny performer na slovenskej slamovej scéne. Dramaturg a organizátor moderovaných pesničkársko-literárnych večerov Igrici na koberci.