2012 — 2023

Archív

Proto-podujatia formátu Open Mic som začali organizovať v čajovni Amana v roku 2011. Krstným otcom večerov bol Edo Klena, slovenský pesničkár z Prešova a garantom Juraj Karlík, zriaďovateľ čajovne Amana.

obrázok: Laco Sasák — muzikant, organizáror, úžasný človek
foto: Peter Trnka, 2017

Laco Sasák, muzikant, organizáror, foto: Peter Trnka, 2017
#39 Igrici na koberci

Nie je sa kam ponáhľať

14. 12. 2023

Pesničkársko-poetická predvianočne komunitná čajovňa
Možno je zvolená téma viac prianím ako konštatovaním, kto ho vie? Z povrchu zemského do hĺbky ľudského je niečo ako bezprecedentná výzva, asi pre každého. Keď sa už človek na tej ceste ocitne a uvedomí si, že nie je kam odísť a nie je kam ujsť, kľudne k tomu môže pridať aj — nie je sa kam ponáhľať.

Ako už býva zvykom, keďže 39. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému, pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
nie je sa kam ponáhľať, igrici na koberci december 2023
#38 Igrici na koberci

Nany Hudák

23. 11. 2023

Pesničkársky samorast z karavanu
Po roku, takmer na deň presne, sa do čajovne Čavango na koberec vracia Nany. Po poslednom albume Mramorové slnko (2022) sa Nany intenzívne rozkoncertoval. Jeho tulácka duša mapuje tento priestor, prepája subkultúry a komunity a rozdáva radosť z hudby. Myslím, že autentickosť s akou to robí je hojivá a pre mňa ako interpréta aj inšpiratívna. Nany je na slovenskej pesničkárskej scéne zjav, obrazne aj doslova. Býva v karavane bez kolies, žije svoj sen a podáva o tom správu.

Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru autorských piesní so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
nany hudák, igrici na koberci november 2023
#37 Igrici na koberci

Sväťo Hamaliar

26. 10. 2023

Akustická gitara a trubadúrska poetika
Sväťo naposledy zahral v Čavangu v októbri 2019, takže dozrel čas opäť ho privítať na koberci čajovne. Okrem toho v 2022 nahral ďalší album s názvom Prosím o Milosť a tak odznejú aj piesne v košickej premiére. Na albume sú popri Sväťovom speve a jeho akustickej gitare aj husľové party Petra Hemmera — tie v Košiciach síce nezaznejú, ale sú zahrnuté v cene CD. Sväťo je vynikájúci muzikant a jeden z mála na slovenskej pesničkárskej scéne, ktorý si dokáže vlastné piesne aj melodické linky spevu zapísať do nôt. Môj rešpekt. Okrem toho fotí nočnú oblohu, programuje a je starým otcom na plný úväzok. Pozývam skalných aj iných na ďalší zo série akustických večerov v komunitnej atmosfére. Aby sa Sväťovi lepšie hralo, spravíme mu s Peťom predkapelu, takže večer začína Wernisáž. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
sväťo hamaliar, igrici na koberci október 2023
ZHRNUTIE VEČERA #36

Každý je sám za seba a spolu sme

text Lucius

Otvorený večer, viac ako čokoľvek iné, znamená mozaiku a autentickosť. Dopredu nie je jasný ani počet účinkujúcich ani skladba publika. Presne takým bol aj večer septembrových igricov. Nové tváre aj skalní spolu a každý sám za seba sme namodelovali atmoséru večera. Ďakujem Peťovi, Tiborovi, Abby, Dalimu, … publiku za blízkosť a Čavangu za komunitnosť.

— Svetozár Šomšák

každý je sám za seba spolu sme, igrici na koberci september 2023
#36 Igrici na koberci

Dystópia a makové rezance

28. 9. 2023

Pesničkársko-literárny večer s aurou nesentimentu
Sú slová, ktoré si ma našli ešte skôr, ako som im dokázal priradiť význam. Do takejto privilegovanej skupiny patrí napríklad aj pojem dystópia. Rozímajúc nad obrazom doby, vykryštalizovala sa postupne v mojej hlave obsahová štruktúra pojmu dystópia a v roku 2022 som odprezentoval slamový text Prognostické litánie. Vyberám z neho — Dystopický diskurz je Orwellovskou aurou obalené priamočiare a nesentimentálne konštatovanie, že vrcholné štádium starostlivosti štátu o svojho občana je inštitút kolektívnej, dobrovoľnej, asistovanej samovraždy. Už ostáva len vysvetliť makové rezance. Skrytý potenciál makových rezancov spočíva v ich oslobodzujúcom nadhľade, ktorý dokážu dať každej dystópii.

Ako už býva zvykom, keďže 36. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
dystópia a makové rezance, igrici na koberci september 2023
#35 Igrici na koberci

Vedomie, nevedomie, idem

22. 6. 2023

Pesničkársko-literárny večer s aurou hlbinnej psychológie
Parafrázovaním výrazu — skrytý, neskrytý, idem — do podoby — vedomie, nevedomie, idem — sa pokúšam vnášať do diskurzu ďalšiu z tém metafyzického rozhrania. Priznávam, že prinášať témy na hranici — meta, psycho a para — je mojou obsesiou. Vedomie a nevedomie sú komponenty duševna a ako také, si myslím zaslúžia omnoho väščiu pozornosť akej sa im dostáva. Dôvod? Ak nedokážem meniť vonkajšie nepriaznivé pomery, prirodzenou voľbou je snaha prehodnotiť optiku nazerania.

Toľko na úvod témy júnových igricov. Ako už býva zvykom, keďže 35. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
vedomie, nevedomie, idem, igrici na koberci jún 2023
ZHRNUTIE VEČERA #34

Srdcom ako lesom prerúbe sa

text Rasťo Rusnák

Obývačková atmosféra má svoje nevýhody — pot interpréta a ponožky diváka majú dlhší polčas rozpadu :) Každý, kto sa na májových igricoch dokázal preniesť cez tento hendikep si verím užil akustický koncert Kolowratu minimálne ako ja. Ďakujem Rasťovi za autentickosť, Jankovi za akustickosť, Petrovi za spriaznenosť, publiku za blízkosť a Čavangu za komunitnosť.

— Svetozár Šomšák

srdcom ako lesom prerúbe sa, igrici na koberci máj 2023
#34 Igrici na koberci

Kolowrat akusticky

25. 5. 2023

Pesničkársky večer s Rasťom Rusnákom a Jankom Horňákom z Kolowratu
Kolowrat je košická mestská folková formácia, ktorá debutovala albumom Vrany sa vracajú v roku 2006. Nasledovali albumy Slnko je vo veži (2009), Pobiť sa/utiecť (2013) a zatiaľ posledným je akustický album Bichrom (2021). Práve Bichrom posúva tvorbu Kolowratu do novej podoby, pretože ide o staršie skladby prearanžované do akustického šatu. Rasťov spev a Jankova akustická gitara ponúkajú zážitok ortodoxným fanúšikom pesničkárstva aj každému, kto dokáže vnímať hodnotu melancholickej poetiky. Album Bichrom famózne napĺňa obsahom priestor lokálnej subkultúry a tým pádom je zároveň európsky.
Pozývam ťa na večer v znamení poctivej mestskej folkovej poetiky a zvuku akustickej gitary, pri šálke čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
kolowrat akusticky, igrici na koberci máj 2023
ZHRNUTIE VEČERA #33

Ego ako užitočná zbytočnosť

text Svetozár Šomšák

Ego si predstavujem ako občiansky preukaz. Ako súhrn základných informácií, ktoré tvoria moju fantómovú identitu. Nedá sa z toho vyčítať veľa o tom, kto naozaj som, ale istým spôsob ma to drží pokope. A čo je ďalej? Metafyzika? Parapriestor?… — Večer bol, ako to už býva, komunitný, autentický a príjemný. Ďakujem Peťovi, Tiborovi, Michalovi, Petrovi, Ľudmile, vnímavému publiku a samozrejme čajovni Čavango.

— Svetozár Šomšák

Ego ako užitočná zbytočnosť, igrici na koberci apríl 2023
#33 Igrici na koberci

Ovsené vločky, Ego a Ja

20. 4. 2023

Pesničkársko-literárny večer s témou inšpirovanou odkazom Carla Gustava
Ako tému aprílových igricov na koberci som zámerne zvolil kompozíciu zdanlivo nesúvisiacich pojmov. Úprimne som sa pokúsil dostať do diskurzu ovsené vločky a zároveň deglorifikovať tému Ega a bytostného Ja. Decentne parafrázujem Carla Gustava keď konštatujem, že dlh, ktorý mám voči vlastnej fantázii je nevyčísliteľný. Vychádzajúc z tohto predpokladu, môžu byť teda moje myšlienkové pochody interpretované ako splácanie spomínaného dlhu. Späť k téme samotnej. Bezpochyby najviac vyčnievajúcim pojmom názvu aprílovej témy je tajomstvo Ega. Spolu s ostatnými fajnovosťami, ktoré ako jedinec rád vytesňujem, je myslím doba dostatočne tehotná nato, aby som to robiť prestal. Je čas zadívať sa vlastnému Egu do očí a povedsať mu niečo v štýle: "Milé Ego, vnímam ťa ako prejav individuality a jedinečnosti. Si pre mňa archetypálnym reprezentantom spirituálnej daktiloskopie a si pre mňa otlačkom prsta mojej vlastnej Psyché. Mám ťa rád."

Toľko na úvod a len pre poriadok, kedže 33. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
Ovsené vločky, Ego a Ja, igrici na koberci apríl 2023
ZHRNUTIE VEČERA #32

Byť hrdinom svojho príbehu

Baška Vanická

Ak z množiny kríz dnešnej doby vyberiem tú dominantnú — za mňa je to kríza identity — tak otázkou dňa je Kto som? Podotázkou dňa je Chcem byť hrdinom svojho príbehu alebo mi naozaj stačí Byť obeťou svojho príbehu? Ak ste v tomto intre zacítili esenciu motivačného folklóru, vaše zmysly vás neklamú. Marcoví igrici na koberci sa každopádne, každej zo spomínaných tém tak trochu dotkli. — Večer bol autentický a to predovšetkým vďake Baške, s ktorou sme sa rozprávali o sile príbehu, o vedomom strácaní sa v ňom, o snoch aj o fantázii — samé výživné veci. Ďakujem Baške, Peťovi, Čavangu aj vnímavému publiku za komunitnú blízkosť.

— Svetozár Šomšák

byť hrdinom svojho príbehu, igrici na koberci marec 2023
#32 Igrici na koberci

Barbora Vanická

23. 3. 2023

Moderovaný večer s mladou spisovateľkou a psychologičkou
— Kúsok po kúsku vytvoríme celok. — Toto je citát s Baškinho fejsbukového profilu a na mňa ním dýchla jej trpezlivosť, jej odvaha a jej odhodlanie. Baška je mladá, inteligentná dáma, ktorá má dar inšpirovať svoje okolie naozaj neinvazívnym spôsobom. Takže po sérii igricov s dominanciou mužov prichádza večer v znamení ženy. Budeme sa spolu rozprávať o jej skúsenostiach so sociálnou prácou v Camphill komunite v Anglicku, o jej spisovateľkých ambíciách aj o sile príbehu a o tom ako pomáhať príbehom prichádzať na svet.

Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru moderovaného večera so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
Barbora Vanická, igrici na koberci marec 2023
ZHRNUTIE VEČERA #31

Grafica metafisica

Giorgio de Chirico

Prvýkrát som sa s pojmom metafyzika stretol na dejinách umenia, keď som objavil metafyzickú maľbu a Giorgia de Chirico. De Chiricova vizuálna poetika mi vliezla pod kožu a ostala tam spolu s melanchóliou a s decentným kokteilom prázdnoty, osamelosti a bezosobnosti... Mal som 23 rokov a začínala sa moja cesta k sebe samému. Po viac ako 30 rokoch som sa k téme meta, psycho a para opäť vrátil. — Večer bol príjemným komunitným stretnutím tvorivých osobností. Ďakujem Peťovi, Tiborovi, Ľudmile, Petrovi aj vnímavému publiku za zdieľanú blízkosť

— Svetozár Šomšák

grafika metafyzika, igrici na koberci február 2023
#31 Igrici na koberci

Meta / Psycho / Para

23. 2. 2023

Pesničkársko-literárny večer s meta témou
— Verím na meta, psycho a para a viem sa trafiť do pisoára. — Pomohol som si recyklovaním samého seba, aby som odkomunimoval tému februárových igricov na koberci. Otvorené svetonázorové portfólio dovoľuje dívať sa — za, poza aj cez —, čo je teda priestor, kam sa často nechodí ale zdá sa, že ide o územie s potenciálom odpovedí. Fenomény typu metafyzika, matanoia, psychadelia, paranoja a iné im podobné, by mohli byť akýmsi univerzálnym feromónom formujúcej sa subkultúry.
Toľko na úvod a len pre poriadok, kedže 31. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je orientačným usmernením pre účinkujúcich a každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu.
Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
meta. psycho, para, igrici na koberci február 2023
ZHRNUTIE VEČERA #30

Človek ako dejinná bytosť

inšpirované odkazom Jana Patočku

Dejinnosť človeka spočíva v jeho schopnosti prevziať úplnú zodpovednosť za svoj vlastný život. Dejinnosť v tomto kontexte môže znamenať napríklad nový pohľad na seba i na svet — pohľad otraseného, ktorý ustál a obstál v skúsenosti zážitku existenciálnej prázdnoty. Táto skúsenosť otrasenia robí z človeka bytosť sebavedomú a odhodlanú. Skúsenosť otrasenosti teda nemusí byť rozmarom Bohov, môže to byť napríklad príležitosť naplniť svoj osobný príbeh hĺbkou. — Večer venovaný téme filozofického odkazu Jana Patočku bol príjemným spestrením formátu igrici na koberci. Robo Stojka podal excelentný výkon a svojou neformálnosťou prispel k spopularizovaniu témy. 

— Svetozár Šomšák

človek ako dejinná bytosť, igrici na koberci január 2023
#30 Igrici na koberci

Jan Patočka — pražský Sokrates

26. 1. 2023

Patočkova filozofia dejín a Robo Stojka ako hosť večera
V novom roku s novým predsavzatím pod starou hlavičkou. Igrici na koberci je formát moderovaných večerov s ambíciou vytvárať priestor pre autorskú tvorbu. Za 10 rokov sporadicky pravidelného fungovania si našiel svoje publikum, ktoré napĺňa všetky predpoklady mestskej subkultúrnej komunity. V novom roku som si povedal, že by stálo za to pokúsiť sa overiť si praxou, či aj komunitné formáty môžu mať mienkotvorný dosah. Takže januároví igrici na koberci budú venovaní téme filozofického odkazu Jana Patočku. Decentne sa tak budeme prekrývať s aktivitami akademickej pôdy, keďže hosťom večera bude Robo Stojka, autor publikácie — Patočkova filozofia dejín. Robo prednáša na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, je to muzikant a v našom geopriestore aj vzácny endemit.
Januároví igrici budú tentokrát viac o hovorenom slove a aby to nevyznievalo ako pozvánka na filozofickú prednášku, prídem s gitarou a môj hudobný brat Peťo Trnka prinesie varhany a dažďovú palicu. 
Pozývam vás zažiť autentickú atmosféru moderovaného večera so šálkou čaju uprostred komunity hľadajúcich.
 • Svetozár Šomšák, dramaturg a organizátor
jan patočka, igrici na koberci január 2023
2020 — 2022

Postpandemický čas

V tomto období som sporadicky zorganizoval niekoľko večerov. Neboli to pravidelné podujatia ale boli a našli si svoje publikum.
nany hudák, igrici na koberci november 2022
#29 IGRICI NA KOBERCI

Nany Hudák a nový album Mramorové slnko

24. 11. 2022

Do mramorového slnka narazila vlnka — toto sú prvé verše skladby Mramorové slnko z najnovšieho Nanyho albumu. Novembroví igrici budú teda o albume Mramorové slnko, budú o elektrickej gitare, budú aj o obytnej dodávke v ktorej má Nany zriadené nahrávacie štúdio. 

Nanyho som prvýkrát osobne zažil na koncerte v čajovni Amana v roku 2011 a aj po 11 rokoch je to stále archetypálny reprezentant slovenskej pesničkárskej subkultúry. Ide pomaly svojim tempom svojou cestou s umeleckou dušou pútnika. Ak ste Nanyho zažili osobne viete o čom hovorím ak nie, tak si určite nenechajte ujsť túto príležitosť v čajovni Čavango posledný novembrový štvrtok.

jesenné lístie, igrici na koberci október 2022
#28 IGRICI NA KOBERCI

Jesenné lístie

27. 10. 2022

Jesenný termín igricov na koberci a na prvý pohľad prvoplánovo zvolená téma. Napriek tejto konotácii má výber témy aj svoj druhý plán. Skladba Jesenné lístie si ma našla cca 20 rokov dozadu na koncerte v Dome umenia. Nepoznal som ju, ale okamžite sme si padli do ucha. Našiel som si k nej akordy a spravil slovenský preklad (nemám info, že by to už niekto urobil predomnou, tak sa považujem za prvolezca). Toľko na úvod a samozrejme, kedže 28. pokračovanie formátu igrici na koberci má tému pôjde o otvorený večer. Téma je jesenná, melancholická až trudnomyseľná a je len orientačným usmernením pre účinkujúcich. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu.

cez plamene naboso, igrici na koberci jún 2022
#27 IGRICI NA KOBERCI

Cez plamene naboso

30. 6. 2022

Posledný júnový deň je symbolickým uzavretím prvého polroka roku 2022 a zárovaň 27. pokračovaním formátu igrici na koberci. Po dlšej odmlke opäť prinášam tému a otvorený večer. Téme je environmentálna a decentne apokalyptická a je samozrejme len orientačným usmernením pre účinkujúcich. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. 

Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred komunity hľadajúcich.

andrej klobušník, igrici na koberci september 2021
#26 IGRICI NA KOBERCI

Andrej Klobušník

23. 9. 2021

Historik, slamer, stadup komik, učiteľ angličtiny a muzikant

Andreja som spoznal niekedy v lete 2020 na podujatí s názvom Súladenie v Ekocentre SOSNA. Hrou na fujaru doprevádzal Samča, bol to taký underground rezaný alternatívou a augustovýn slnkom. O rok neskôr na rovnakom podujatí už slamoval ako účinkujúci a jeho druhý slam bola 30-ročná vojna performovaná ako hokejový zápas. Andrej je vyštudovaný historik, učiteľ angličtiny, slamer, standup komik, učiteľ angličtiny a muzikant. Rastrovaný portrét Andreja s gitarou na plagáte je z vystúpenia kapely Vermiliөn v rámci podujatia Use The City v septembri tohto roku — príjemný zážitok to bol. Andrej má veľmi svojský druh humoru a neodškriepitelne nekorektné fb statusy, takže vás nimi buď rozosmeje alebo naserie. Prečítajte si z nich a nechajte sa otestovať do ktorej skupiny patríte.

dalimír stano, igrici na koberci jún 2021
#25 IGRICI NA KOBERCI

Áno Dalimír Stano

24. 6. 2021

Drievko do tlejúcej pahreby regionálnej identity

Dali Stano je košický básnik. Ročník 1955. Nie, že by na veku nejak záležalo, len som si všimol zopár pesničkárov generačne mladších ako siahali po Daliho textoch. Pavol Bartoš, Martin Skuban, Tibor Menyhért to sú tí o ktorých viem. Skromnosť bokom, jedným zhudobnením som prispel i ja. Dali je lokálny autor a jeho tvorba rezonuje v našej periférii. Toto ma inšpirovalo venovať mu jeden večer a pozvať ho ako igrica na koberec. Nič viac a nič menej len priložiť drievko do tlejúcej pahreby regionálnej identity. Ako napísal básnik — je úplne jedno ako vznikol vesmír.

wernisáž a stano geci, igrici na koberci september 2020
#24 IGRICI NA KOBERCI

Wernisáž a Stano Geci

17. 9. 2020

Elektrická gitara, krabičky a poetika hĺbky

Stana Geciho som stretol na Open Mic podujatí v Prešovskej Christianii, bol hosťom večera v programe Eda Klenu. Zahral a zaspieval tri autorské skladby. Elektrická gitara, modulovaný zvuk, krabičky a poetika hĺbky. Nepamätám si akordy ani texty ale zostal silný pocit — toto si chcem zopakovať. Stano je učiteľ hry na bicie, ako bubeník pôsobí v niekoľkých kapelách, funguje v Bardejove, hrá na klavír a gitara je niečo ako jeho šuflíkový projekt. Neodolal som predstave pozvať ho do Čavanga a predstaviť košickému publiku. Takže vás pozývam na pesničkársky večer. Ak by ste váhali možno vás postrčí fakt, že mu s Peťom spravíme predkapelu.

sém sama so sebou, igrici na koberci jún 2020
#23 IGRICI NA KOBERCI

sám sama so sebou

25. 6. 2020

Spoločná skúsenosť

Prví pokoronoví igrici budú opäť otvoreným večerom. Každému, kto si prinesie autorský kúsok, sa pokúsim vytvoriť priestor pre prezentáciu. Karanténa bola unikátnym zážitkom — spoločnou skúsenosťou a príležitosťou byť viac sám so sebou, bonus od vesmíru. Bude to znieť dvojzmyselne ale verím, že tých príležitostí bude viac. Každý nový prekonaný strach sú ďalšie otvorené dvere. Ďalšie otvorené dvere, na ktoré neprastávam klopať a za nimi sa stretávam opäť sám so sebou.

všetko bolo inak, igrici na koberci marec 2020
#22 IGRICI NA KOBERCI

Všetko bolo inak...

12. 3. 2020

Pieseň spája a strach rozdeľuje

Koronavírus COVID-19 nám modifikoval program. Števo Šanta sa ospravedlnil, že sa necíti a ja som to rešpektoval. Nezrušil som podujatie ale ohlásil jeho alternatívny formát. Stretli sme sa piati skalní, traja na pódiu a dvaja v publiku. Bol štvrtok a v tom čase bolo na Slovensku oficiálne zverejnené číslo 10 nakazených. Bolo riskantné sa stretnúť ale bol som pripravený toto riziko podstúpiť. 

Pieseň nás spája, strach rozdeľuje.

nany hudák, igrici na koberci február 2020
#21 IGRICI NA KOBERCI

Nany Hudák

20. 2. 2020

Nany je pesničkár z Prievidze a už na prvý pohľad nekonformný typ. Strapaté červená hlava, divoká brada, tvár lesného muža a oči chlapca. Nanyho poetika dýcha trubadúrstvom, tajomstvom aj hĺbkou. Je šlabikárovým príkladom poctivej pesničkárskej alternívy a preto ho nenájdete na playlistoch komerčných rádií. Môžete sa s jeho tvorbou stretnúť v kluboch a čajovniach, môžete si jeho klipy pozrieť napríklad na stránke vydavateľstva Slnko Records, kde mu minulý rok vyšiel album Sen Fiction. Je to Nanyho druhý album v tomto vydavateľstve a celkovo šiesty v poradí.

tomáš straka sólo, igrici na koberci január 2020
#20 IGRICI NA KOBERCI

Tomáš Straka — SÓLO

23. 1. 2020

Ak existuje hrana a ja verím, že áno, Tomáš je typ človeka, ktorý po nej kráča. To bude asi dôvod, prečo je takmer nemožné ho prehliadnuť. Môžete ho obdivovať, môžete sa z neho smiať, môže vás pohoršovať jeho sebazničujúco úprimná poézia ale je takmer nemožné ho prehliadnuť.

V roku 2013 vydal svoju prvú zbierku filozoficko básnických zamyslení pod názvom Paper back. O rok neskôr pridal Hrdinu robotníckej triedy. V 2016 vyšla jeho premiérové próza Len sa nepozri do očí. Tomáš píše, maľuje, miluje, moderuje a organizuje básnicko-hudobné predstavenia. Bol prvým, kto do Košíc priniesol slam poéziu — performatívny prednes autorského textu. Od 2017 organizuje v Košiciach každoročnú spomienkovú akciu na Michala Levčíka — košickú živú pochodeň z roku 1969. Po vražde novinára a jeho priateľky v 2018 napísal text Ján a Martina a prezentoval ho na pódiách.

Občan druhej kategórie to je názov Tomášovho sebaironizujúceho fejsbukového statusu ale pre mňa je to Básnik a spolupráca s ním je zážitkom. Naposledy sa mi to podarilo v novembri 2019 vrámci multimediálnej performance Establishment.

Pozývam vás vypočuť si Tomášove texty, moju akustickú gitaru a zažiť autentickú atmosféru so šálkou čaju.

kto som?, igrici na koberci december 2019
#19 IGRICI NA KOBERCI

Kto som?

12. 12. 2019

Ďalší otvorený večer tentokrát s témou Kto som? Téma je dostatočne široko nastavená, takže sa do nej zmestí mnohé. Otázka vizuálnej identity patrí k môjmu profesionálnemu slovníku ale identita je omnoho širší pojem a tak mi napadlo, prečo jej nevytvoriť priestor. Ak si nájdeš čas na decembrových igricov, budeme čítať autorské texty, interpretovať autorské skladby a tak... Aby bola načrtnutá kontinuita, dávam kúsok poézie overej časom.

Kde som? Niekedy sa mi zdá, že letím.
To práve vtedy, keď ťažší som než predtým.
Z púheho svetla utrpel som šok:
tisíc vecí rozomletých na prášok,…
(úryvok z Elementárnej básne od Miroslava Válka)

Pozývam ťa byť súčasťou večera nie len ako divák ale aj ako účinkujúci. Príď si vychutnať šálku čaju uprostred hľadajúcej komunity.

jano svetlan majerčík, igrici na koberci november 2019
#18 IGRICI NA KOBERCI

Jano Svetlan MAJERČÍK

21. 11. 2019

Jana som spoznal niekedy v 2014 ale mám pri ňom pocit, že sa poznáme omnoho dlhšie. Jano Svetlan Majerčík je slovenský pesničkár z Liptova. Manžel, otec rodiny, vyštudovaný polygraf, ktorý momentálne stráži areál píly v lesoch nad Liptovskám Mikulášom. Keď sme sa v októbri videli naposledy, bol si Jano v Košiciach zahrať na ulici, testoval nové kombo. Mám naozaj rešpekt pred každým, kto nájde odvahu a postaví sa na ulicu s autorskou tvorbou, aby si tak nechal prevetrať svoje ego. Jano a jeho piesne sú plné pokory, dá sa pri nich stíšiť a dá sa z tej pokory si nabrať.

Ak máte radi autentickú atmosféru akustického hrania alebo ešte nemáte v diskografii zatiaľ posledný Janov album (Do slovenčiny), pozývam vás na moderovaný večer s pesničkami pri šálke čaju.

svätoslav hamaliar, igrici na koberci október 2019
#17 IGRICI NA KOBERCI

Svätoslav HAMALIAR

24. 10. 2019

Takmer na deň presne sa po roku Sväťo vracia ako igric na koberec. Detva, mesto kde Sväťo žije a tvorí, a Košice sú od seba vzdialené len 185 km – to vôbec nie je veľa. Napriek tomu sú naším komunikačným kanálom po zvyšok roka predovšetkým sociálne siete. Ďakujem im za to a prípušťam, že sa sociálne siete stali akousi stigmou doby. Som preto naozaj rád, že Sväťo prijal pozvanie a môžme sa osobne stretnúť pri jeho piesňach. Do Sväťovho pesničkárskeho portfólia pribudol nový album, volá sa Na konci sveta a tak pesničkársky večer bude aj košickou premiérou tohto albumu.

Ak máte radi autentickú atmosféru akustického hrania, ste fanúšikom Sväťovej tvorby ale aj keď ho zatiaľ ešte nepoznáte, pozývam vás na moderovaný večer s pesničkami pri šálke čaju.

smútok, igrici na koberci september 2019
#16 IGRICI NA KOBERCI

Smútok

19. 9. 2019

Po prázdninovej prestávke pokračujú Igrici na koberci septembrovým večerom. Spontánne som sa rozhodol, že tento večer nebude mať hosťa, ale bude mať tému a bude otvorený.
Témou večera budú smútok, splín a melanchólia. Prečo práve oni? Mám taký neinvazívny ale naliehavý pocit, že smútok sa stáva vytesňovanou komoditou. Tak čo s tým? Možno je čas priznať smútok. Ak máš texty alebo piesne s priznaným smútkom toto je výzva.

Sú dlhé chromé dni, ten sprievod monotónny,
keď roky snežných zím navrstvia z vločiek tony
a pod tým závejom nuda — plod márnosti
narastá na večnosť do nekonečnosti

(úryvok z básne Spleen 2 od Charlesa Baudelaira v preklade Jána Kostru, Kytice z kvetov zla, Slovenský spisovateľ 1966)

tibor menyhért, igrici na koberci jún 2019
#15 IGRICI NA KOBERCI

Tibor Menyhért

20. 6. 2019

Tibora som spoznal pred pár rokmi, keď slamoval svoje texty. Bol iný, bol klasický. Jeho verše boli a ostali jednoducho múdre. V 2017 vystúpil na pesničkárskom festivale Igrici na ulici a od vtedy sa naše cesty pravidelnejšie pretínajú. Stretávame sa na pódiách (naposledy to bolo v apríli na Slam poetry v Slovenskom inštitúte v Prahe) a stretávame sa aj na podujatiach, ktoré organizujem, pretože je to verný divák.

V civile Tibor učí na ZŠ fyziku, matiku a informatiku. Decká ho prezývajú Aristoteles, to meno mu sedí. Wikipédia o ňom píše, že je slovenský bridžista, učiteľ bridžu a bridžový rozhodca. Najnovšie Tibor zverejňuje videá vlastných piesní aj cover verzií. Pristúpil na moju ponuku, že bude hosťom júnových Igricov na koberci pod podmienkou, že nezahrá sám. Takže mu spolu s Peťom ako Wernisáž spravíme predkapelu.

2012 — 2019

Plagáty podujatí igrici na koberci

Vizuálna stopa podujatí organizovaných v rokoch 2012 — 2019.
melanchólia, igrici na koberci september 2019 Tibor Menyhért, igrici na koberci jún 2019 Ali Oravcová, igrici na koberci máj 2019 Michal Džuka, igrici na koberci apríl 2019 Michal Smetanka, igrici na koberci marec 2019 Milan Kalmár, igrici na koberci február 2019 Martin Brečko, igrici na koberci január 2019 Edo Klena, igrici na koberci december 2018 Svätoslav Hamaliar, igrici na koberci október 2018 Peter Moskaľ, igrici na koberci september 2018 Erik Sikora, igrici na koberci jún 2018 Ján Gálik, igrici na koberci máj 2018 Juraj Karlík, igrici na koberci apríl 2018 Vladimír Václavek, igrici na koberci február 2013 Michal Smetanka, igrici na koberci november 2012 Oldřich Janota, igrici na koberci máj 2012