občianske združenie

Igrici na koberci

Hlavným poslaním občianskeho združenie Igrici na koberci je na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať sieťovať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu (predovšetkým v jeho interpretačných formách). Združenie má ambíciu budovať komunitné prostredie a vytvárať bezpečný priestor.
Bezpečný priestor je miesto, kde sa stretávajú ľudia — miesto, kde sa môže človek slobodne autorsky prezentovať — miesto, kde môže človek zažiť autentickosť diváckej odozvy.
Igrici na koberci, o. z.
IČO: 42409861
Čajovňa

Čavango

Raz do mesiaca, vo štvrtok, sa stretávame pri autorskej tvorbe, šálke čaju v obývačkovej atmosfére uprostred komunity hľadajúcich. 

Čajovňa Čavango, Hlavná 20, Košice 040 01

+421 908 634 199

igricinakoberci@gmail.com